19-Aug-2019
Apartment, Barboleusaz (VD), 
CHF 420'000

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Apartment, Gryon (VD), 
CHF 330'000

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Apartment, Gryon (VD), 
CHF 620'000

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Detached House, Givrins (VD), 
CHF 2'490'000

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Detached House, Villars-Ste-Croix (VD), 
CHF 1'450'000

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Detached House, Gryon (VD), 
CHF 590'000

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Apartment, Monthey (VS), 
CHF 537'308

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Detached House, Le Vaud (VD), 
CHF 1'720'000

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Detached House, Le Vaud (VD), 
CHF 990'000

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Detached House, Le Vaud (VD), 
CHF 925'000

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Detached House, Ollon (VD), 
CHF 830'000

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Detached House, Le Vaud (VD), 
CHF 760'000

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Detached House, Le Vaud (VD), 
CHF 1'170'000

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Detached House, Coppet (VD), 
CHF 1'590'000

DETAIL-->
 19-Aug-2019
Apartment, Gingins (VD), 
CHF 780'000

DETAIL-->
 18-Aug-2019
Apartment, St-Cergue (VD), 
CHF 835'000

DETAIL-->
 18-Aug-2019
Detached House, Bassins (VD), 
CHF 1'000'000

DETAIL-->
 18-Aug-2019
Apartment, Borex (VD), 
CHF 670'000

DETAIL-->
 18-Aug-2019
Detached House, St-Cergue (VD), 
CHF 927'900

DETAIL-->
More....